Ochrana osobních údajů a GDPR

Pro naši spolupráci zpracováváme pouze tyto osobní údaje: jméno a příjmení, adresu, email, IČO a telefonní číslo, (případně vaše fakturační údaje), a to pouze za účelem realizace domluvené služby a prodeje produktu.

Tyto údaje potřebuji především z důvodu korespondence, evidence a potvrzování domluvené spolupráce, domlouvání termínů, fakturace, vyřizování otázek či poskytování dalších informací….

Tyto údaje nejsou zpřístupněny žádné třetí osobě, jsou určeny pouze pro zpracování naší spolupráce. Klienti mají právo přístupu k těmto osobním údajům a na opravu těchto údajů, jakož i další práva, stanovená v §21 zákona č.101/2000 Sb.

Veškeré poznámky, které si během terapeutických nebo koučovacích sezení vedu mají anonymizovanou podobu (klienti podle nich nejsou identifikovatelní, neobsahují výše uvedené osobní údaje a nejsou dále nijak zpracovávány). Nejsou proto osobním údajem dle zákona 101/2000 Sb. a nevztahují se na ně opatření dle výše zmiňovaných zákonů. Tyto poznámky slouží pro mou osobní přípravu na setkání a kvalitní vedení poradenství/kurzů. Nejsou nikdy dostupné třetím osobám.

Případné upřesňující dotazy ohledně GDPR rád a zodpovím přes mail v kontaktech.