Já a klienti

Kdo jsem já

Jsem máma a partnerka.

Jsem realistka a pragmatik, člověk neustále se učící
(aktuálně tomu, jak na sebe nebýt tolik náročná:).

Ve své práci vycházím ze zkušeností, které mám jako lektorka i
personalistka z korporátních i menších typů firem
(spolupráce s manažery i jednotlivci – přijímací pohovory,
vzdělávání zaměstnanců, tvorba a realizace desítek tréninků, workshopů,
a assesment center). 

Už jako náctiletá jsem ráda pozorovala lidi a přemýšlela nad tím,
co je vede k jejich jednání a jakým způsobem vnímají realitu. Rychle vidím
pod povrch -  pro mnoho lidí i to zdánlivě neviditelné a nespojitelné.
Hledám ráda řešení nových i stávajících situací a posunuji věci dopředu.
Cítím se nejsvobodněji, pokud jdu svou vlastní cestou. Z vlastní zkušenosti věřím,
že ve chvíli, kdy si jasně vymezíte hranice ve svém životě, najednou se začnou dít ,,věci".

Vzdělání, kurzy a certifikace:

  • Coaching Systems, Academy of Coaching Excellence, Practicioner
  • Kain Ramsey, Life Coaching (NLP approach)
  • Lou Adler, Performance Based Hiring Methodology
  • Test Group - The Bridge Personality Questionare Certification
  • QED, Facilitační dovednosti
  • Ostravská univerzita, Filozofická fakulta – Katedra aplikované psychologie, sociální politika s poradenským zaměřením
  • Jsem absolventkou výcviku akreditovaného u společností ICF a EMCC, což mě zavazuje např k.: pravidelné odborné supervizi, neustálé práci na sobě (jako člověk i odborník), dodržování souboru pravidel při práci s mými klienty (naprostá diskrétnost a mnohé další)

Kdo jsou moji klienti

Lidé, kteří věří, že mají přímý vliv na to, co se děje v jejich životě. Lidé, kteří hledají řešení
v situacích, které jsou přímo spojené s jejich existencí (kariéra, rodičovská témata, řízení
vlastního businessu). Lidé otevření, zodpovědní.

Reference od svých klientů poskytuji na vyžádání.