Jednotlivci (pro všechny, kteří se chtějí lépe poznat)

Získáte:

– přehled o svých silných a slabých stránkách
– zjistíte, jak si vyladit vztahy kolem sebe
– pomůžete si vyjasnit, jakou cestou se vydat v nepřehledné situaci

Cena 6.400 zahrnuje:

  • úvodní sezení (60 minut) – na tomto sezení se domluvíme, jaké je Vaše téma a naplánujeme si termíny setkání
  • 2 – 3 diagnostiky (3. diagnostiku zařazuji, pokud ovládáte anglický jazyk)
  • interpretační sezení (90 minut) – kde společně projdeme výsledky diagnostiky
  • 2 sezení (2×60 minut) slouží k nastavení dalších kroků a plánů tak, abyste získané znalosti o sobě samých uměli uvést do života

* úvodní sezení je placeno samostatně v případě, že bychom se domluvili na jiné formě spolupráce; v případě jiné formy spolupráce je hrazeno podle mého ceníku
** k posouzení vhodnosti využití řešení na míru slouží úvodní schůzka – v individuálních případech se s klientem mohu dohodnout na jiné formě spoluprác